Soveltava liikunta

naiset ja lapsi pyörätuolissa.

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on sairauden tai vamman tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi hankala osallistua liikuntaan ja se vaatii siten erityisosaamista. Erityisosaamista ja soveltavaa liikuntaa tarvitaan päiväkodissa, kaikilla kouluasteilla sekä harrastustoiminnassa ja omaehtoisessa liikunnassa. Käytännössä onnistunut liikunnanopetus ja -ohjaus on aina sovellettua, sillä kaikki oppilaat ovat yksilöitä ja siten erilaisia liikkujia. Soveltavassa liikunnassa ammattimainen ohjaaja ottaa huomioon kaikkien osallistujien erityistarpeet sekä muokkaa liikunnan jokaiselle sopivaksi.

Liikkujien tuen tarve voi olla hyvinkin erilaista ja yhä useammin ryhmissä on useampi erityistuen tarvitseva liikkuja. Yleisesti tuen tarvetta aiheuttavat erilaiset vaikeudet tunteiden hallissa, tarkkaavaisuuden häiriöt, sosiaalisten taitojen puute sekä kielelliset vaikeudet. Myös monet motoriikan alueen ongelmat ovat lisääntynyt vähäisen liikunnan ja aktiivisuuden vuoksi. Soveltavaa liikunnanopetusta tarvitsevat myös lapset ja nuoret, joilla on erilaisia vammoja, pitkäaikaissairauksia sekä heikentyneet toimintakyvyt.


Soveltavan liikunnan koulutukset

Syksy 2021: Soveltavan liikunnan verkko-opintojen perusteet-taso on auennut perjantaina 27.8.

Suomen Paralympiakomitean ja Liikuntakeskus Pajulahden kehittämä maksuton soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutus. Lue lisää verkkokoulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan Paralympiakomitean sivuilta. 

Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, taustasta riippumatta. Siitä hyötyvät mm. seuroissa ja kerhoissa liikuntaa ohjaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset, Valtit, vertaisohjaajat, opettajat, opiskelijat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Oppilaitokset ja lajiliitot voivat hyödyntää verkkokoulutusta oman koulutustarjontansa monipuolistamisessa ja täydentämisessä.


Tampereen kaupungin soveltavan liikunnan välinevaraus

Soveltavan liikunnanvälineet


Soveltavan liikunnan materiaalipankki