Sallit

 SALLI-verkosto

Jokaisesta Tampereen päiväkodista on nimetty 1–2 Salli-yhdyshenkilöä (SALLI=Sapere, leikki ja liikunta) eli liikunta- ja hyvinvointikoordinaattoria, joiden tehtävänä on olla vetureina liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä yksiköissä. Sallit kokoontuvat säännöllisesti noin 2-4 kertaa lukuvuoden aikana kehittämisiltapäiviin joko alueellisesti tai yhteisesti koko kaupungin Sallien kesken. Näiden verkostotapaamisten tavoitteena on muun muassa osaamisen jakaminen sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja keskusteleminen. Lisäksi heille järjestetään kohdennettuja koulutuksia. Sallit jakavat omissa päiväkodeissaan tietoa yhteisten tapaamisten sisällöistä.

Salli- verkoston vastaavana toimii apulaisesimies Saara Nieminen (saara.k.nieminen@tampere.fi / 040 7322 125) apunaan Mikko Leikkanen (mikko.leikkanen@tampere.fi / 040 5755 580.

Salleilla on oma sähköpostilista Ko_Päivähoito_SALLIT, jonka kautta tiedotetaan Salli-toiminnasta sekä mm. salleille suunnatuista koulutuksista. Tämä on Sallien ensisijainen viestintäkanava, joten kaikkien Sallien tulee huolehtia siitä, että kuuluu tälle listalle! Mikäli haluat liittyä listalle tai jäät pois Salli-toiminnasta, ilmoita asiasta Tiina Nurmiselle tiina.nurminen@tampere.fi.

Salleille on perustettu Virtaan oma työtila SALLIT Tre. Työtilaan lisätään Salli-tapaamisten aikataulut ja muistiot sekä siellä on mahdollista jakaa materiaalia liikkumiseen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista. Sieltä löydät myös liikunnan vuosisuunnitelmapohjat sekä talo- että ryhmäkohtaisesti. Jos et ole vielä Sallien Virrassa, laita lisäämispyyntö Mikko Leikkaselle (yhteystiedot yllä).