MOVE!

”Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.” –Opetushallitus

Tämä sivusto tarjoaa lisämateriaalia ja vinkkejä Move! –prosessista

Lisätietoa Move! –prosessista löytyy osoitteesta:

Move! | Opetushallitus (oph.fi)