Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen on vuoden 2020 alusta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma.  Vaikka nimi vaihtuu, toiminnan perusajatus säilyy. Jatkossakin siis ilo kasvaa liikkuen.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma.  Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

Maksuton valtakunnallinen ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen VASU2018 sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen. Tampere on mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa kuntatasoisena toimijana.

Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen. Ilmoittautumalla ohjelmaan pääsee samalla mukaan valtakunnalliseen verkostoon, josta saa tukea ja innostusta omalle kehittämistyölle. Ohjelman verkkosivuille pääset tästä.

Ohjelman vaiheet:

1. Tutustu:

 • Pieni askel
  • dokumentoidaan pienen askeleen lomakkeelle
  • vinkkejä 100 pientä askelta –oppaasta
 • Nykytilan arviointi
  • kehittämiskohteet näkyväksi
  • pohjaksi seuraavan vuoden vuosisuunnitelmaa varten
  • täyttö ja lähetys sähköisesti täällä

2. Kehitä:

 • Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten yhdeksän kohtaa pohjana
 • Yksikkö valitsee yhden kohdan nykytilan arvioinnin ja keskustelun pohjalta
 • Ideoita verkkosivuilla
 • Alustalle tehtävää dokumentointia ei tässä vaiheessa ole

3. Tee näkyväksi:

 • Peilataan jo tehtyä hyvää kehitystyötä
 • Kirjataan toteutettuja juttuja
 • Parhaita käytäntöjä kootaan tukimateriaaliksi muiden hyödynnettäväksi
 • Kannustetaan tekemään työtä näkyväksi myös vanhemmille ja toisille taloille

Tukimateriaalit Liikkuvaan varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirja. Käsikirjan tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön työtä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteuttamisessa. Käsikirjaan on koottu välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja liikkumisen lisäämiseen. Työkalut on kerätty Ilo kasvaa liikkuen -verkostolta, ja ne ovat käytännön työssä kokeiltuja ja hyväksi havaittuja.

Johtajan työkirja. Työkirjassa on vinkkejä ja esimerkkejä aktiivisen arjen ja liikkumisen johtamiseen varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työkirja on jaettu viiteen johtamisen kokonaisuuteen: perustehtävän johtaminen, johtajuuden toimenpiteet, osaamisen johtaminen, pedagogiikan johtaminen sekä yhteistyö perheiden ja muoden tahojen kanssa.